Lưu trữ

Posts Tagged ‘mâm giàn giáo’

MÂM GIÀN GIÁO VÀ CẦU THANG GIÀN GIÁO VÀ MỐI LO VỀ TẠI NẠN LAO ĐỘNG TRONG XÂY DỰNG

TẠI SAO MÂM GIÀN GIÁO VÀ CẦU THANG GIÀN GIÁO KHÔNG THỂ THIẾU TRONG XÂY DỰNG

Thực trạng hiện nay, nhiều công trình tiết kiệm chi phí đã hạn chế, không sử dụng mâm giàn giáo và cầu thang giàn giáo trong quá trình thi công nhất là tại các công trình dân dụng vừa và nhỏ; công tác giám sát  đảm bảo an toàn lao động rất sơ sài; môi trường thi công không an toàn, nguy hiểm đến tính mạng người lao động.

Tại các công trình việc công nhân leo trèo, thi công trên cao không được hỗ trợ thao tác bởi mâm và cầu thang giàn giáo là vô cùng phổ biến. Hàng năm, có rất nhiều báo cáo về tai nạn do công nhân thao tác trên cao do không được hỗ trợ bởi thiết bị an toàn…. Xem chi tiết…

Advertisements
%d bloggers like this: