Lưu trữ

Posts Tagged ‘giàn giáo hay dàn giáo’

GIÀN GIÁO HAY DÀN GIÁO – CÁCH GỌI NÀO ĐÚNG?

Giàn giáo là thiết bị chuyên dụng trong thi công xây dựng mà bất cứ công trình nào cũng cần phải có. “giàn giáo” và “dàn giáo” đều là 2 thuật ngữ được sử dụng nhiều như nhau và gây ra nhiều tranh cãi rằng cách gọi nào là đúng nhất cho loại thiết bị này.

Giàn giáo là thiết bị chuyên dụng được sử dụng trong thi công xây dựng 

Xem chi tiết…

Advertisements
%d bloggers like this: