Lưu trữ

Archive for Tháng Tám, 2012

3 NGUY CƠ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ THIỆT HẠI HÀNG TỶ ĐỒNG KHI MUA DÀN GIÁO

Trong xây dựng các nhà thầu luôn muốn công trình của mình luôn đảm bảo sự an toàn và hoàn thành đúng tiến độ được giao.
Điều này có thể chưa có nhà cung cấp dàn giáo nói với bạn và điều này sẽ tốt cho bạn.

Hãy đọc nó và trải nghiệm bạn nhé.

dàn giáo

Nguy cơ thiệt hại hàng tỷ đồng nếu chủ đầu tư chọn mua dàn giáo không kịp tiến độ

Xem chi tiết…

Advertisements

DÀN GIÁO VĨNH LỢI AN TÒAN TUYỆT ĐỐI – TIẾP BƯỚC THÀNH CÔNG

Có thể là hôm qua bạn còn nghĩ rằng trong kinh doanh thì mục tiêu đặt lên hàng đầu chính là lợi nhuận. Nhưng hôm nay, có lẽ bạn đã phải nghĩ khác…Trong môi trường cạnh tranh ngày nay, đối với khách hàng thì thương hiệu và uy tín của chính công ty bạn mới chính là những giá trị giúp cho khách hàng nhận thức được rằng  “bạn là ai”?

Là một nhà kinh doanh trong ngành thi công – xây dựng, chính bạn phải hiểu được rằng “chất lượng công trình”, tiến độ thi công” “an tòan lao động” là những giá trị cốt lõi mà khách hàng luôn tìm kiếm ở một Công Ty Xây Dựng uy tín. Và thương hiệu của bạn có được khách hàng công nhân hay không cũng dựa trên nền tảng ấy.

Xem chi tiết…

%d bloggers like this: